Odpowiedzi

2011-06-21T15:55:01+02:00

etan

 

2C₂H₆+ 7O₂-> 4CO₂+ 6H₂O

Dwie cząsteczki etanu reagują z siedmioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając cztery cząsteczki tlenku węgla (IV) i sześć cząsteczek wody.

2C₂H₆+ 5O₂-> 4CO+ 6H₂O

Dwie cząsteczki etanu reagują z pięcioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając cztery cząsteczki tlenku węgla (II) i sześć cząsteczek wody.

2C₂H₆+ 3O₂-> 4C+ 6H₂O

Dwie cząsteczki etanu reagują z trzema dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając cztery atomy węgla i sześć cząsteczek wody.

 

butan

 

2C₄H₁₀+ 13O₂-> 8CO₂+ 10H₂O

Dwie cząsteczki butanu reagują z trzynastoma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając osiem cząsteczek tlenku węgla (IV) i dziesięć cząsteczek wody.

2C₄H₁₀+ 9O₂-> 8CO+ 10H₂O

Dwie cząsteczki butanu reagują z dziewięcioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając osiem cząsteczek tlenku węgla (II) i dziesięć cząsteczek wody.

2C₄H₁₀+ 5O₂-> 8C+ 10H₂O

Dwie cząsteczki butanu reagują z pięcioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając osiem atomów węgla i dziesięć cząsteczek wody.

 

heksan

 

2C₆H₁₄+ 19O₂-> 12CO₂+ 14H₂O

Dwie cząsteczki heksanu reagują z dziewiętnastoma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając dwanaście cząsteczek tlenku węgla (IV) i czternaście cząsteczek wody.

2C₆H₁₄+ 13O₂-> 12CO+ 14H₂O

Dwie cząsteczki heksanu reagują z trzynastoma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając dwanaście cząsteczek tlenku węgla (II) i czternaście cząsteczek wody.

2C₆H₁₄+ 7O₂-> 12C+ 14H₂O

Dwie cząsteczki heksanu reagują z siedmioma dwuatomowymi cząsteczkami tlenu dając dwanaście atomów węgla i czternaście cząsteczek wody.