Zadanie1.
Test składa się z 15 pytań. Za dobrą odpowiedź przyznaje się 3 punkty, a za złą odpowiedź lub za brak odpowiedzi odejmuje się 1 punkt. Ile prawidłowych odpowiedzi zaznaczyła osoba, która zdobyła 33 punkty? Czy za rozwiązanie można otrzymać 15 punktów?

Zadanie 2.
Rozwiąż układ równań.
a) x=y-5
y+1=3x
b) x+5=x+y/2
x/2=y/4
c) 120%x=y-10
80%y=x+6
d) 50%y=x+1
60%x=25%y

2

Odpowiedzi

2010-02-11T19:43:23+01:00
2010-02-11T19:49:53+01:00
Zad . 2
a) x=y-5
y+1=3x
x=y-5
y+1=3* (y-5)
x=y-5
y+1=3y - 15
1=2y - 15
16 = 2y
y = 8
b) x+5 = x+ y/2 | *2
x/2 = y/4 | * 4
2x + 10 = 2x + y
2x = y
2x + 10 = 2x + 2x
y = 2x
6x = 10
y=2x
x = 3/5
y = 1,2
c) 120%x = y - 10
80%y = x + 6
1,2 x = y - 10 | * 10
0,8 y = x + 6 | * 10
12x = 10 y - 100
8 y = 10x + 6
12 x - 10 y = - 100
8 y - 10 x = 6
12 x - 10 y = - 100 | * 5
- 10 x + 8 y = 6 | * 6
60x - 50y = - 500
- 60x + 48y = 36
- 2y = - 464 | : - 2
y = 232
8y = 10x + 6
8 * 232 = 10x + 6
1856 = 10 x + 6
1862 = 10x
x = 186,2

x= 186,2
y= 232