Odpowiedzi

2010-02-11T19:42:55+01:00
1)1 Kiedyś w jakimś miejscu modlił się. Gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów"

2)Wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce ustronne. Tam się modlił.

3)0 Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich".

4)Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą

Liczę na Naj
4 1 4
2010-02-11T19:50:57+01:00
Ewangelia wg św Lukasza rozdział 11 wers 1
Ewangelia wg św Marka rozdział 1 wers 35
Ewangelia wg św Mateusza rozdział 18 wers 20
Ewangelia wg św Mateusza rozdział 7 wersy 7 i 8