Zredukuj wyrazy podobne :
4x²y - 2xy² + 3xy + jedna czwartax²y + 8xy - 12y²x

Doprowadź podane wyrażenie do najprostrzej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości.
a) dwie trzecie a - dwie piąte b - a + b dla a=6, b=5
b)5a + 3(a-b) - 14a dla a=2, b= -1
c) x+4y(x-y) - 4y² + 2 - 4xy dla x=0 , y=1
d)2(3x-4) - 3(-5x+4) - (-x-1) dla x= trzy czwarte

Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 2x-4 b)ax² + bx
c)12ab + 4ac - 6ad d)x(y+z) +2(y+z)

Potrzebne mi na jutro bardzo pilne ;))))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:03:06+01:00
Zadanie 2
a) 2/3(6) - 2/5(5) - 6 + 5 = 4 - 2 - 6 + 5 = 1
b) 5*2 + 3(2- (-1)) = 10 + 3(2 + 1) = 10 + 3 * 3 = 10 + 9 = 19
c) 0 + 4*1(0 - 1) - 4(-1) ²+2 - 4 * 0 *(-1) = 4*(-1) - 4*1 + 2 + 0 = -4 -4 +2 = -6
d) 2(3*0,75 - 4) - 3(-5*0,75 + 4) - (-0,75 -1) = 2*(-1,75) - 3*(0,25) - (-1,75) = -3,5 - 0,75 + 1,75 = 4,5
Zadanie 3
a) 2x - 4 = 2(x - 2)
b) ax² + bx = x(ax + b)
c)12ab + 4ac - 6ad = 2a(6b + 2c - 3d)
d)x(y+z) +2(y+z) = (y+z)(x+2)
1 5 1
2010-02-11T20:21:10+01:00
Soory pozmieniam kolejnosc!!!


Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 2x-4=2(x-4)
b)ax² + bx=x(ax+b)
c)12ab + 4ac - 6a=2a(6b+2c-2)
d-masz zrobione

Zredukuj wyrazy podobne :
4x²y - 2xy² + 3xy + jedna czwartax²y + 8xy - 12y²x=4 1/4xkw.y-14xykw.+11xy
Doprowadź podane wyrażenie do najprostrzej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości
2/3a-2/5b-a+b=-1/3a-7/5b=-2-7=-9
b)5a + 3(a-b) - 14a= -4a - 3b = -8 - 3 = -11
x+4y(x-y) - 4y² + 2 - 4xy = x + 4xy - 4y²-4y² + 2 - 4xy = x - 8y² + 2 = -8+2=-6
d)2(3x-4) - 3(-5x+4) - (-x-1) =6x-8+15x-12+x+1=22x-7=tego nie jestem pewna bo - przed nawiasem to cos sie zmienia znaki lepiej to po prostu odpisz bardzo przepraszam