Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:21:52+01:00
Jan Matejko (ur. w czerwcu 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 również w Krakowie) – malarz polski, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof.
Pierwsze lata pracy nie przynosiły Matejce sukcesów. Dopiero 1 1858 roku nastąpił przełom. Pokazany na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych obraz „Karol Gustaw i ks. Szymon Staropolski przed grobem Łokietka…” zostaje zakupiony przez Towarzystwo, a na łamach krakowskiego dziennika „Czas” ukazuje się pochlebna ocena obrazu pióra L. Siemieńskiego.
Nadszedł rok 1863. W zaborze rosyjskim wybuchło powstanie. Jan Matejko zdecydowany był początkowo wziąć w nim czynny udział, później jednak zaniechał tego projektu. Złożył tylko na cele powstania dużą jak na swe ówczesne możliwości materialne składkę i razem z historykiem i publicystą Józefem Szujskim wyruszył do Królestwa, transportując przez granicę broń do obozu powstańców.

Najważniejsze dzieła:
„Stańczyk”
„Bitwa pod Grunwaldem”
„Hołd pruski”
„Unia lubelska”
„Wnętrze grobowca Kazimierza Wielkiego’
„Kopernik”
„Konstytucja 3 maja”

Proszę i mam nadzieję że pomogłem