6. a) Oblicz obwód równoległoboku, którego jeden bok ma długość 3 cm, a drugi bok jest o 2,5 cm dłuższy.
b) Z dwóch jednakowych rombów o obwodzie 22 cm ułożono równoległobok. Jaki obwód ma ten równoległobok ?
c) Która figura ma wiekszy obwód - kwadrat o boku 12,3 cm czy prostokąt o wymiarach 11,7 cm x 13,2 cm ?

8. W trójkącie równobocznym o boku długości 18 cm poprowadzono prostą równoległą do jegnego z boków przecinającą dwa boki tego trójkąta w połowie. Narysowana prosta podzieliła ten trójkąt na dwa wilokąty. Jakie są obwody tych
wielokątów ?

3

Odpowiedzi

2010-02-11T19:52:56+01:00
6.
a) Obw=2*3+2*(3+2,5)
0bw=6+11=17

b)
Obw rombu=22
Bok rombu = 22/4 = 5,5
Obw równoległoboku = 6*5,5=33

c)
Obw kwadratu = 12,3*4= 49,2
Obw prostokąta = 2*11.7 + 2*13.2=23,4+26,4
Obw prostokąta=49,8

Większy obwód ma prostokąt

5 3 5
2010-02-11T19:56:03+01:00
6.a
3 cm - 1 bok
3cm + 2,5 cm = 5,5 cm - 2 bok

Obw = 2 × 3cm + 2× 5.5 cm = 17 cm

b
22 cm ÷ 4 = 5,5 cm - długość jednego boku rombu
równoległobok składać się będzie z 6 boków rombu rozrysuj to sobie to zobaczysz ;) a więc
6 × 5,5 cm = 33 cm

c
Obw kwadratu = 4 × 12,3 cm = 49,2 cm
Obw prostokąta = 2× 11,7 cm + 2 × 13,2 cm = 49.8 cm
Większy obwód ma prostokąt

8.
18 cm ÷ 2 = 9 cm
Obw figury górnej - Obw = 3 × 9 cm = 27 cm
Obw figury dolnej - Obw = 3× 9 cm + 18 cm = 45 cm
4 3 4
2010-02-11T20:00:24+01:00
6.a) 3 pomnozyć przez 2 + 3 razy 2,5 razy 2 = 6 + 7,5 razy 2 = 6 + 15 = 21

b) 44

c) prostokat o wymiarach 11,7 x 13,2 ponieważ
kwadrat - 12,3 x 4 = 49,2
prostokat - 11,7 x 2 + 13,2 x 2 = 23,4 + 26,4 = 49,8\


8. 3× 9 cm + 18 cm = 45 cm
5 2 5