1. Rozwiąż równania
-(2x-1)=4
2(x+1)=x
(x-7)-2(3x+5)=3
2. Rozwiąż równiania
0,01x-1=0,1x-0,1
3. Zapisz i rozwiąż odpowiednio równiania
liczba o 15 większa od x jest równa 70
liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T19:54:12+01:00
-(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=3 /:(-2)
x= -1½

2(x+1)=x
2x+2=x
x=-2

(x-7)-2(3x+5)=3
x-7-6x-10=3
-5x=20 /:(-5)
x=-4

2)
0,01x-1=0,1x-0,1
0,01x-0,1x=-0,1+1 /*100
x-10x=-10+100
-9x=90 /(-9)
x=-10

3. Zapisz i rozwiąż odpowiednio równiania

liczba o 15 większa od x jest równa 70
x+15=70
x=55

liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
2x=87 /:2
x= 43,5

liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
⅓x=12 /:⅓
x=36

liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe
x+5=2(x+1)
x+5=2x+2
-x=-3 /:(-1)
x=3

2010-02-11T19:54:54+01:00
-(2x-1)=4
-2x +1 = 4
-2x = 3 |:(-2)
x = -3 :2
x = - 1½

2(x+1)=x
2x + 2 = x
3x = - 2 |: 3
x = - ⅔

(x-7)-2(3x+5)=3
x-7-6x-10 = 3
-5x= 3 +10 + 7 |:(-5)
x = 20 :(-5)
x = -4

0,01x-1=0,1x-0,1
-1+0,1 = 0,1x-0,01x
-0,9 = 0,09x |:0,09
- 10 = x
x = -10

liczba o 15 większa od x jest równa 70
x + 15 = 70
liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x
2x = 87
liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12
x:3 = 12
liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe
x+5 = 2(x+1)

2010-02-11T19:55:56+01:00
1.
-(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=4-2
-2x=2/(-2)
x=-2

2(x+1)=x
2x+2=x
2x-x=-2
x=-2

(x-7)-2(3x+5)=3
x-7-6x-10=3
-5x=3+10+7
-5x=20/(-5)
x=-4

2.
0,01x-1=0,1x-0,1
0,01x-0,1x=-0,1+1
0.09x=0.9/ 0.09
x=10