DOKOŃCZ ZDANIA:
Wyjątki: j pisze się po przedrostkach: nad-, ob-, pod-, przed-, w-, oraz po zd-, np.: nadjechac, wjazd, zdjęcie. Wyjątkiem od tej zasady jest słowo........

Rzeczowniki zakończone na -ja po spółgłosce mają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedyncze zakończenie.......,np.:................

Rzeczowniki zakończone na -ia, mają w tych przypadkach zakończenie......lub..... zależnie od tego, czy są wyrazami rodzimymi czy zapożyczonymi

ZA 1 ROZWIĄZANIE DAJE 5 GWIAZDEK..:)

1

Odpowiedzi

2010-02-11T21:17:25+01:00
Wyjątkiem jest słowo obiad ;]

1 1 1