Odpowiedzi

2010-02-11T20:09:38+01:00
# zawsze spółgłoskę [j] po ch, cz, d, dż, h, l, r, sz, t, ż, np. ischias, glediczia, Indianie, lodżia, hierarchia, liana, Maria, Dżanaszia, tiul;
# niektórzy wymawiają jednak miękkie [h´] bez następującego [j] w pewnych (nie wszystkich) przypadkach pisowni chi lub hi, np. hierarchia bywa czytane jako [h´erarhja]; różnica w pisowni chi – hi nie jest związana z różnicą w wymowie [h´] – [hj]; jak się wydaje, [h´] występuje w sylabach przedakcentowych (np. hieroglif [h´e'roglif]), zaś [hj] w sylabach akcentowanych (np. hiena ['hjena]) i poakcentowych (np. marchia ['marhja]);