Odpowiedzi

2010-02-11T20:14:36+01:00
Nasze życie w czasie II wojny światowej było wypełnione konspiracją różnorodnymi organizacjami obywatelskimi a przede wszystkim strachem. Strachem o swoje życie i bliskich. takie akcje sabotażowe i dywersyjne miały miesce w szarych szeregach, była to organizacja skupiająca ochotników głównie harcerzy do walki z okupantem. Powołane zostało również Kierownictwo Walki Cywilnej KWC Zorganizowało one podziemne sądownictwo, wydające wyroki na zdrajców i urzędników niemieckich. Już na początku wojny we wrześniu powołano w Warszawie pierwszą orgnizację konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski. SZP. Miała ona zachęcać do walki z okupantem i organizować walkę zbrojną. potem przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej ZWZ.

Trzeba tu równiez wyróżnić tajną organizację ,,Wachlarz" zajmowała się ona zbieraniem tajnych nformacji na temat armii nniemieckiej oraz działalnością dywersyjną np. wysadzaniem mostów kolejowych .

Żołnierze Kedywu czyli Kierownictwa dywersji przeprowadzili wiele akcji bojowych . Z niemieckich więzień szpitali i transportów odbijano rodaków. . Likwidowano żołnierzy Gestapo i szczególnie okrutnych Niemców.

Wielką rolę również w okresie wojny zagrały organizacje Tajnych kompletów podczas których nauczycile w przywatnych domach organizowali lekcje , ryzykowali przez to życie.

Organizają obywtelską była rówież ,,Żegota" czyli rada pomocy Żydom