Odpowiedzi

2010-02-12T02:34:27+01:00
Dane:
V=20[m/s];
s=20[m];
m=80[kg];
Szukane:
F=T=?[N];
Wzory:
F=m*a;z II zasady dynamiki;
T=m*a ;siła hamująca;
a=V/t;
T=(m*V)/t;z drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym;s=(V*t)/2;
wyznaczamy t;
t=2s/V;podstawiamy za t;
T=(m*V2)/2s;
Jednostka:
[T]=[(kg*(m2/s2)/m]=[kg*m/s2]=[N]-niuton.
Obliczenia:
T=(80*20do2)/2*20;
T=(80*400)40;
T=32000/40=800[N].
Odp.Wartość siły wynosi T=800[N].