Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:05:43+01:00
1. Oblicz wartość wyrażenia 2x+1 dla :
a)x=-4
2x+1 = 2* (-4) +1 = -8 +1 = -7

b)x=0
2x+1 = 2*0+1 0 +1 = 1

c)x=1 i 1/2
2x+1 = 2 * ³/₂ +1 = 3+1 = 4

d)x=- 2/3
2x+1 = 2 * (-⅔) +1 = -⁴/₃ +1 = -⅓

2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia 5 -3x dla :
a) x=-2
5-3x = 5- 3 *(-2) = 5+6 = 11

b)x=0,4
5-3x = 5- 3 * 0,4 = 5-1,2 = 3,8
1 5 1