Odpowiedzi

2009-10-11T23:20:15+02:00

są to siły spójności, które występują między cząsteczkami należącymi do tej samej substancji, np: woda->woda
szkło->szkło
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T01:08:37+02:00
Wzajemne przyciąganie albo odpychanie cząsteczek lub atomów niezwiązanych ze sobą wiązaniami chemicznymi; energia o.m. jest 10–100 razy mniejsza od energii wiązań chemicznych. kowalencyjnych i zwykle osiąga wartość kilkunastu–kilkudziesięciu kJ/mol; przejawem o.m. są takie procesy jak m.in: tworzenie kompleksów między molekularnych, zmiany stanu skupienia, powstawanie nowych faz (np. tworzenie się ciekłych kryształów), oraz występowanie takich zjawisk, jak np. lepkość, napięcie powierzchniowe, adhezja, kohezja; niekiedy w znaczeniu o.m. stosuje się termin siły międzycząsteczkowe lub siły van der Waalsa.
6 2 6