Odpowiedzi

2010-02-11T20:17:25+01:00
Po upadku powstania listopadowego nikt nie chciał być w Polsce dlatego większość ludzi wyemigrowała na zachód europy najczęściej do Francji tam przyjęto ich b.serdecznie. Polacy nie mogli już walczyć o niepodległość swojego państwa dlatego pomagali innym np.Węgrom. Wśród emirrantów znaczną grupę stnowili ludzie wykształceni którzy zakładali stronnictwa polityczne wśród nich znaleźli się także polscy poeci np. Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki ich tematem twórczym były losy niepodległej ojczyzny. Za przywódcę Emigranów uważało się Adama Czartoryskiego. Wielki wkład uchodźców w kulturę narodową oraz ich znaczna liczba spowodowały że emigrację po powstaniu listopadowym nazwano Wielką Emigracją.
4 3 4