1.w kasie sprzedano pewną liczbę biletów, w tym 25% ulgowych.
Jaki procent wszystkich sprzedanych biletów stanowiły bilety normalne?

2.na sprawdzianie z fizyki Mateusz rozwiązał poprawnie 16/20 wszystkich zadań, a Adam 88% tych zadań.Adam twierdzi, że rozwiązał więcej zadań. czy ma rację? uzasadnij.

3.18% powierzchni działki zajmują kwiaty, krzewami obsadzone jest 3/25 powierzchni działki,na jej czwartej części rosną drzewa owocne, a resztę przeznaczono pod uprawę warzyw. jaki procent działki zajmują warzywa?

4.krzyś ostatnio pisał 2 sprawdziany: z historii i geografii. ze sprawdzianu z historii uzyskał 45 punktów na 50, a z geografii- 19 na 20. podaj te wyniki w procentach. z którego sprawdzianu krzyś otrzymał lepszy wynik?

5.w głosowaniu do samorządu szkolnego wzięto udział 18/24 wszystkich uczniów. jaki procent uczniów nie brał udziału w głosowaniu?


proszę o całe zadania!;)

pozdrawiam!;)

dam naj!;)

3

Odpowiedzi

2010-02-11T20:27:56+01:00
Zadanie 1

25 bilety ulgowe
100 całosc

100 % - 25% = 75% sprzedano 75 % normalnych

2

16/20 => 80/100

88 % => 88/100 Adam rozwiazał wiecej zadan

3

18% => 18/100

3/25 => 12/100

3/10 - 1 = 7/10

70/100 /2 = 35 % pod wazywa jest uzywane 35 %

4
45/50 => 90/100 => 90 %
19/20 => 95/100 => 95 % otrzymał leprzy wynik z geografii

5 24 - 18 = 6
6/24 x 100 % = 33 % udziału niebrało 33% wszystkich uczniów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:29:48+01:00
1.100%-25%=75% tyle procent stanowily bilety normalne
2.20-100%
16-x
x=16*100/20=80% tyle % zadan rozwiazal mateusz a adam 88% wiec adam wiecej i ma racje
3.25-100%
3-x
x=3*100/25=12% tyle % zajmuja krzewy

25/4=6,25
25-100%
6,25-x
x=6,25*100/25=25% tyle zajmuja drzewa

18%+12%+25%=55%
100%-55%=45% tyle zajmuja warzywa
4.50-100%
45-x
x=45*100/50=90% sprawdzian z historii

20-100%
19-x
x=19*100/20=95% sprawdzian z geografii
Odp.:Krzys otrzymal lepszy winik z geografii.
5.24-18=6
24-100%
6-x
x=6*100/24=25% tyle % uczniow nie wzielo dzialu w glosowaniu
2010-02-11T20:30:08+01:00
2. 20pkt.-100%
16pkt.-x

x=16*100%
__________ = 80%
20

Odp.Adam ma racje.


4. historia 50pkt.-100%
45pkt.-x

x=45*100
_______=90%
50

geografia: 20pkt-100%
19pkt.-x
x=19*100
_______=95%
20