Wyznacz a

d= k/2 * (1/a + 1/b) T = x(a+y+z) / 3/ > KRESKA UŁAMKOWA !!!!

2 Mapa pewnego terenu wykonana w skali 1:20000 ma wymiary 30cm x 20cm . Jaką powierzchnię miałaby mieć mapa tego terenu wykonana w skali 1; 30000 .

3 Obwód pewnego kwadratu zmniejszono 2,5 razy . Ile razy mniejsze pole ma otrzymany kwadrat . ?


Jeśli można to prosze też o jakieś tłumaczenia malutkie .

Z góry dziękuje i pozdrawiam :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T03:26:29+01:00
Wyznacz a

d= k/2 * (1/a + 1/b) T = x(a+y+z) / 3

d = k/2 * (1/a + 1/b)
wyrażenie w nawiasie sprowadzam do wspólnego mianownika
d = k/2*( b + a): ab /*2ab
2ab*d = k (b+a)
2ab*d = kb + ka
2ab*d - ka = kb
a( 2bd - k ) = kb
a = kb : ( 2bd -k)

T = x(a+y+z) /3 mnożę stronami przez 3
3T = x(a + y + z)
3T = xa + xy + xz
3T -xy -xz = xa
zmieniam stronami zapis
xa = 3T -xy -xz
a = ( 3T -xy - xz ) : x
a = 3T/x - xy/x - xz/x
a = 3T/x - y - z

2 Mapa pewnego terenu wykonana w skali 1:20000 ma wymiary 30cm x 20cm . Jaką powierzchnię miałaby mieć mapa tego terenu wykonana w skali 1; 30000 .
skala
1 : 20.000 ozn. 1 cm na planie = 20.000 cm = 200 m w terenie
czyli 1 cm na planie = 200 m w terenie

dł 30 cm na planie = 30 cm*200m/1 cm = 6000 m w terenie
szer 20 cm na planie = 20 cm*200m/1cm = 4000 m w terenie

P= 30*20 cm = 600 cm² na planie w skali 1;20.000
P = 6000m*4000m = 24000000 m² w terenie

Obliczam teraz jaką powierzchnię miałaby mieć mapa tego terenu wykonana w skali 1: 30000
1 cm na planie = 30.000 cm w terenie = 300m w terenie
dł. = 6000m w terenie : 300m/1cm = 20 cm na planie w skali 1: 30.000
szer. =4000m w terenie : 300m/1cm = 40/3 cm na planie w skali 1: 30.000

Powirzchnia wykonana w skali 1 : 30.000 wynosiłaby:
dl = 20 cm
szer.= 40/3 cm = 13 i 1/3 cm
P = 20 cm * 40/3 cm
P = 800/3 cm²

3 Obwód pewnego kwadratu zmniejszono 2,5 razy . Ile razy mniejsze pole ma otrzymany kwadrat . ?
a - bok pewnego kwadratu
O1 = 4a₁ - obwód kwadratu przed zmniejszeniem
O2 = 4a₁ : 2,5 = 1,6a₁ - obwód kwadratu po 2,5 krotnym zmniejszeniuobwodu

1. Obliczam bok kwadratu po zmniejszeniu obwodu( czyli każdego boku)
O2 = 4a₂
4a₂ = 1,6a₁
a₂ = 1,6a₁ : 4
a₂ = 0,4a₁

P1 = a₁² - pole kwadratu przed zmniejszeniem obwodu ( czyli każdego boku)
P2 = (0,4a₁)² = 0,16a₁²

Obliczam ile razy mniejsze pole ma otrzymany kwadrat . ?

P1 : P2 = a₁² : 0,16a₁²
P1 : P2 = 1 : 0,16
P1 : P2 = 1 : 16/100
P1 : P2 = 1 *100/16
P1 :P2 = 100/16
P1 :P2 = 6,25 razy
Po zmniejszeniu 2,5 razy obwodu pewnego kwadratu pole kwadratu zmniejszyło sie 6,25 razy

Mam nadzieję,że te tłumaczenia pomogą.
Powodzenia!