Odpowiedzi

2011-08-01T09:30:15+02:00

Dane:
s (droga) = h (wysokość) =10m
a (przyspieszenie)=g (przyspieszenie ziemskie )=10m/s ²
t (czas) = ?


a)

Korzystamy ze wzoru na drogę , podstawiając za drogę (s), wysokość ( h), a za przyspieszenie (a) wartość przyspieszenia ziemskigo (g):

s= a * t ² : 2 ⇒ h= g * t ² : 2
h = g * t ² : 2      /*2
2h = g * t ²   /:g
t ² = 2h : g    
t= √2h : g
t= √2*10m : 10m/s² = √2 s ² =  1,4 s (czas spadania kasztana)

b)

Obliczam prędkość (V) :

V= a * t ⇒
V  = g * t
V= 10m/s² * 1,4 s = 14m/s (prędkość z jaką uderzy w ziemię kasztan)

2011-08-01T10:24:56+02:00

dane:

h=s=10m

g=10m/s²

t=?

v=?

1). s=g·t²/2

2). g=v/t

Z równania 1). przekształcamy wzór:

s=g·t²/2    /·2

2·s=g·t²   /:g

2·s/g=t²  /√

t=√(2·s/g)

Podstawiam dane:

t=√(2·10m/10m/s²)=√(2s²)=1,4s

 

Przekształcam równanie 2).

g=v/t    /·t

v=g·t

i podstawiam dane:

v=10m/s²·1,4s=14m/s