Odpowiedzi

2010-02-11T20:33:19+01:00
Do sztuki ludowej zlicza się plastykę, muzykę, legendy, bajki, tańce, zwyczaje oraz obrzędy. Zjawiska te były związane ze sobą oraz z życiem wsi i tworzyły kulturę ludową. Sztuka ludowa to swego rodzaju działalność artystyczna społeczności lokalnej (częściej wiejskiej). Zaspokajała ona potrzeby wsi, a chłopi byli zdani na własna wytwórczość.