Odpowiedzi

2010-02-11T20:21:44+01:00
Patryjotyzm kojarzy się chyba nam przedewszsytkim z wiernością do ojczyzny. To w takim razie zadajmy sobie pytanie czym jest ojczyzna?? Właśnie ojczyzną możemy nazwać ziemie w której się urodziliśmy którą to krwią i potem zrosili nasi dziadowie za którą to gineli i cierpieli nie wyobrażalne męki która to była przez wieki najeżdżana grabiona i niszczona która to przez 123 lata była pod zaborami która to po II wojnie światowej trafiła pod „opieke” sowieckiego systemu ale która nie upadła! która nie znikneła! która zwyciężyła! dzięki patryjotom dzięki ich walce w doązeniu do saodzielności kraju!!
2010-02-11T20:24:13+01:00
Dzisiaj nie trzeba walczyć, oddawać życia za ojczyznę. Patriotyzm może się przejawiać w pracy na rzecz kraju, nauce, oddawaniu czci symbolom narodowym, w pracy na terenie ojczyzny. Nie wolno kpić z symboli narodowych. Patriota wiesza flagę w odpowiednie dni.
2010-02-11T20:24:36+01:00
Świadomy, aktywny patriotyzm jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Nieprawdą jest, że w nowych, zmienionych warunkach jego potrzeba zanika. Patriotyzm należy do uniwersalnych wartości, takich jak miłość, uczciwość, rzetelność czy sprawiedliwość. Powinien wynikać z wewnętrznej potrzeby, a nie z zewnętrznych okoliczności. Aktywny patriotyzm winien budzić w nas poczucie powinności.
Zmieniające się warunki zewnętrzne, a szczególnie zmieniające się zagrożenia dla narodu powinny wpływać na zmiany kierunku, w jakim te patriotyczne powinności Polaków winny być adresowane. W szybko zmieniającym się świecie poczucie patriotyzmu wymaga wysiłku, aby rozpoznawać i nabywać nowe zewnętrzne warunki i szczególnie zagrożenia oraz określać, jakie działania i postawy są w tej nowej sytuacji pożądane.
To zmaganie musi być dzisiaj inne niż dawne i nie tak bardzo odległe w czasie zmagania żołnierskie. Dostrzegł to już kilkadziesiąt lat temu wielki Polak, Józef Piłsudski, mówiąc: "Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, tak jak dawniej był wyścig żelaza, wyścig krwi". Od czasu napisania tych słów zaszły dalsze zmiany w sytuacji świata, które bezpośrednio dotyczą Polski.
Poczucie patriotyzmu powinno dzisiaj prowadzić do obrony interesów Ojczyzny w kontekście tych problemów. Wymaga to pozytywnego zaangażowania społeczeństwa, określonego jako patriotyzm obywatelski. Dzisiejsza demokracja stojąca przed wymienionymi problemami jest więc zagrożona nie kultywowaniem patriotyzmu, jak twierdzą niektórzy, ale brakiem jego poczucia.
Patriotyzm jest uniwersalną wartością, której nie da się zdefiniować równaniem matematycznym czy wzorem chemicznym, których można się nauczyć. Trzeba tę wartość stopniowo w sobie budować. Nie pozwólmy sobie wmówić, że patriotyzm jako wartość się zamortyzował i nie stanowi już części wartości potrzebnych w XXI wieku, że nie ma sensu zaprzątanie sobie głowy jego budowaniem. Karolina Lanckorońska wielka polska patriotka, autorka książki "Wspomnienia wojenne" odpowiedziała na pytanie Czym jest polskość: "Polskością jest dla mnie świadomość przynależności do narodu polskiego. Uważam, że należy dać możliwie konkretne dowody tej świadomości".
A więc budujmy świadomość polskości i dawajmy jej dowody.