Zad1.
W 1518 roku Zygmunt Stary poślubił Bonę -włoską księżniczkę z rodu Sforzów.W dniu ślubu Zygmunt Stary był o 27 lat starszy od Bony, razem mieli 75 lat. Oblicz, w którym roku urodziła się królowa Bona.

Zad2.
Mikołaj Wierzynek, słynny krakowski kupiec, płacił dostawcy za 1 funt mięsiwa 10 denarów i dodatkowo 15 denarów za dostawę.

a) Oznacz x ilośc zakupionego jednorazowo mięsiwa (w funtach), a przez y należnośc za to mięsiwo (w denarach) i zapisz za pomocą wzoru zaloeżnośc między tymi wielkościami.
b)oblicz, ile mięsiwa kupił za 200 senarów.

dam naj.. :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:26:15+01:00
Cześć :-)
1) b - wiek królowej Bony w chwili ślubu
b + b + 27 = 75
2b = 48
b = 24
1518 - 24 = 1494
Odp.: Królowa Bona urodziła się w 1494 roku.
2a) y = 10x + 15
2b) 200 - 15 = 185
185 : 10 = 18,5 [funta]
Odp.: Kupiec mógł kupić 18,5 funta mięsiwa.
1 1 1
2010-02-11T20:29:54+01:00
Zad. 1
równanie:

2x + 27 = 75
2x= 75- 27
2x= 48 | :2
x= 24

Królowa Bona miała 24 lata, a urodziła się w 1494 r.

Zad. 2
a) x- mięsiwo * tego nie jestem pewna
y- denary- przynależność
1x/25 y lub 1/25 x = y

b) 200-15= 185
185: 10= 18,5

mógł kupić 18,5 funta mięsiwa