Odpowiedzi

2013-01-23T12:53:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1)

CH2(Br)-C(Cl)2-CH2-CH2-CH3 ... 1-bromo-2,2-dichloropentan
CH2(Br)-CH(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH3 ... 1-bromo-2,3-dichloropentan
CH2(Br)-CH(Cl)-CH2-CH(Cl)-CH3 ... 1-bromo-2,4-dichloropentan
CH(Br)(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH2-CH3 ... 1-bromo-1,2-dichloropentan
CH(Br)(Cl)-CH2-CH(Cl)-CH2-CH3 ... 1-bromo-1,3-dichloropentan

 

Zad2) W załączniku