Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T23:45:42+02:00
1. Żydzi zaczęli posługiwać się językiem starokananejskim
2. pod wodzą Mojżesza Żydzi podzieleni na 12 plemion powracają do ziemi Kanaan jako Ziemi Obiecanej przez Boga.
3. Około 1050 p.n.e. zjednoczeni przez króla Saula Żydzi pokonują plemiona filistyńskie.
4. Król Dawid zdobywa Jerozolimę i ustanowia ją stolicą królestwa (rok 1003 p.n.e.).
5. Śmierć Salomona
6. podział państwa na dwa królestwa: Judę ze stolicą w Jerozolimie i Izrael ze stolicą w Samarii
7. Liczne wojny między królestwami przez 200 lat
8. podbicie Izraela przez Asyrię - Koniec wojen.
10. W VI w. p.n.e. Judę zdobył Babilon, a Żydzi zostali uprowadzeni w tzw. niewolę babilońską.
11. żydowska diaspora (rozproszenie).