DOKOŃCZ ZDANIA:
Wyjątki: j pisze się po przedrostkach: nad-, ob-, pod-, przed-, w-, oraz po zd-, np.: nadjechac, wjazd, zdjęcie. Wyjątkiem od tej zasady jest słowo........

Rzeczowniki zakończone na -ja po spółgłosce mają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedyncze zakończenie.......,np.:................

Rzeczowniki zakończone na -ia, mają w tych przypadkach zakończenie......lub..... zależnie od tego, czy są wyrazami rodzimymi czy zapożyczonymi

ZA 1 ROZWIĄZANIE DAJE 5 GWIAZDEK..:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:42:07+01:00
j pisze się po przedrostkach: nad-, ob-, pod-, przed-, w-, oraz po zd-, np.: nadjechac, wjazd, zdjęcie. Wyjątkiem od tej zasady jest słowo obiad.
Rzeczowniki zakończone na -ja po spółgłosce mają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedyncze zakończenie - ii lub -i np.: linii, teori.
tego trzeciego nie wiem :(
1 5 1