Przetłumacz na język angielski :
Było to dwa miesiące temu. Kiedy obudziłam się w nocy usłyszałam jakiś hałas.
Myślałam że to mój brat. Kiedy poszłam to sprawdzić coś białego przeleciało mi nad głową. Myślałam że to tylko moja wyobraźnia. Po kilku minutach jakaś postać ubrana na biało szła w moją stronę. Następnego dnia obudziłam się w szpitalu, okazało się że zemdlałam. Od tego czasu boje się gdy budzę się w nocy.

2

Odpowiedzi

2010-02-11T20:35:42+01:00
It was two months ago. When I woke up at night, I heard a noise.
I thought it was my brother. When I went to look at something white flew over my head. I thought it was just my imagination. After several minutes, a figure dressed in white walked in my direction. The next day I woke up in hospital, it turned out that he fainted. Since then, the marker is the wake up at night.
2010-02-11T20:40:34+01:00
It was two mouth ago. I heard noise when I woke up at night. I thinked it was my brouther. Something white flew under my head when i went check what it was. I thinked it was only my imagenation. After several minutes, a figure dressed in white walked on my site. Next day I woke up in hospital, it appeared that I fainted. Since then, I am scared when I wake up at night.