Odpowiedzi

2010-02-11T20:45:36+01:00
Zespół dolegliwości klinicznych u człowieka, występujący w czasie spożywania lub po spożyciu pokarmu lub jego określonych składników, nazywa się niepożądaną (opaczną) reakcją pokarmowa. W tym szerokim pojęciu klinicznym zwierają się osobnicze (indywidualne) reakcje organizmu człowieka , które:
nie zależą ściśle od ilości spożywanego pokarmu
nie maja podłoża psychogennego,

a są przejawem albo odmiennej jakościowo reakcji biologicznej, albo wyrazem nadwrażliwości na spożyte pokarmy lub określone składniki pożywienia

Spożywane powszechnie przez ogół populacji pokarmy są dobrze tolerowane, co oznacza że opaczne reakcje pokarmowe nie występują u osób zdrowych.

Niepożądane reakcje pokarmowe mogą wystąpić w każdym wieku, chociaż częściej spotyka się je wśród dzieci niż u dorosłych.

Opaczna reakcję na pokarm należy podejrzewać wówczas, gdy każdorazowe spożycie tego samego pokarmu przez tę sama osobę prowadzi do
powstania dolegliwości klinicznych (nieprawidłowość biologiczna)
zawsze tych samych objawów (powtarzalność)

które ustępują po eliminacji pokarmu, a nawracają po jego ponownym wprowadzeniu do diety (odtwarzalność objawów)

Szkodliwe działanie spożytego pokarmu polega na "wyzwalaniu" w organizmie ludzkim złożonych zjawisk biologicznych, które zakłócają fizjologiczną funkcję pewnych narządów i układów, prowadząc w następstwie do powstania różnorodnych objawów klinicznych.

Zjawiska te, określane jako patomechanizmy, stanowią podstawę podziału opacznych reakcji pokarmowych na dwie grupy główne tj nietolerancję i alergię pokarmową.

Kwestia nazewnictwa i klasyfikacji niepożądanych reakcji pokarmowych budzi do dziś wiele kontrowersji. Istotne różnice w tym zakresie dają się zauważyć pomiędzy szkolą europejską a amerykańską. Rozbieżności dotyczą głównie nietolerancji pokarmowej, reakcji klinicznej na pokarmy o szerokim pojęciu znaczeniowym, w której mieszczą się także odmiennie definiowane niepożądane reakcje na pokarm.

Niepożądane (opaczne) reakcje na pokarmy (adverse reaction to food) to określenie ogólne używane do opisu (charakterystyki) nieprawidłowych reakcji organizmu ludzkiego na spożyte pokarmy lub związki do nich dodawane (food addtitives) bez wnikania w patomechanizm tej reakcji (immunologiczny, nieimmunologiczny).