1. Jedna z wersji genu ....
2.Organizm,ktory ma 2 takie same allele
3.Zasada azotowa występująca w RNA
4.obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P a obok zawierających fałszywe informacje- literę F
-cechy niedotyczące plci zlokalizowane na chromosomie X to cechy sprzężone z płcią.
-Recesywne cechy sprzężone z płcią ujawniają się u kobiet w wypadku,gdy przynajmniej jeden allel jest recesywny.
-U mężczyzn choroba dziedziczna występuje po odziedziczeniu genu recesowego od matki
-hemofilia to choroba wywoływana przez recesywny allel genu oznaczanego umownie mała literką h
-Za dziedziczenie barwy oczu u kotów domowych odpowiada kwas deoksyrybonukleinowy
-w organizmie kobiety komorka jajowa powstaje w wyniku podziału redukcyjnego
-sekwencja neukletyów w DNA i mRNa jest identyczna

2

Odpowiedzi

2009-10-11T20:04:45+02:00
1. allel
2. homozygota
3. moze byc cytozyna adenina tymina i guanina
4. --- nie mialam jeszzcze tego na bio :)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-11T20:11:06+02:00
1. Allel
2. Diploidalny
3. Uracyl
4. P, F, P, F, P, P,F
2 3 2