Uloz uklady rownan:
a) liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y, a liczba 10% większa od liczby y jest o 6 mniejsza od x.

b) liczba x stanowi 20% liczby y. Liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y.

c) Liczba x jest o 10% większa od liczby y. Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90 % liczby x.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:50:55+01:00
A) x-10%*x=y+3
y+10%*y=x-6

b)x=y-80%y
x-20%x=21=y

c) x=y+y*10%
y-2=x*90%