Odpowiedzi

2010-02-11T20:52:56+01:00
Odpowiednie układy równań. Ale do czego, obliczenia pola, obwodu?
2010-02-11T21:00:33+01:00
Trójkąt
5y+5=2x
x+3y=2x rozwiązujemy drugi człon
3y=2x-x
x=3y podstawiamy do drugiego równania
5y+5=2 *3y
5y+5=6y
5=6y-5y
y=5 podstawiamy do x=3y
x= 15

trapez
2c-3d=c-5
c+d=15

2c-c=-5+3d
c+d=15

c=-5+3d podstawiamy do drugiego równani
-5+3d+d=15
4d=20
d=5 podstawiamy do c=-5+3d
c=-5+15
c=10

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:11:05+01:00
<-------- TRÓJKĄT ------>
Zapisujesz kolejno takie układy 2 równań:

5y+5=x+3y
2x=x+3y

3y+x-5y=5
x=3y

Zamieniasz wszystkie x z pierwszego równania na 3y:
(teraz bez klamr)

-2y+3y=5
y=5

Wynik podstawiasz do równania x=3y:

x=3*5
x=15

zapisujesz w układzie obydwa wyniki (z klamrą):
x=15
y=5

<-------- TRAPEZ ------>
Zapisujesz kolejno takie układy 2 równań:

2c-3d=c-5
c-d=15

2c-c-3d=-5
c=15+d

Zamieniasz wszystkie c z pierwszego równania na 15+d:
(teraz bez klamr)

(15+d)-3d=-5
15+d-3d=-5
-2d=-20 /(-2)
d=10

Wynik podstawiasz do równania x=3y:

c=15+10
c=25

zapisujesz w układzie obydwa wyniki (z klamrą):
c=25
d=15