Zad. 1 Aby otrzymać kwas siarkowy VI, należy spalić w tlenie siarkę pierwiastkową, a powstający tlenek siarki IV katalitycznie utlenić do tlenku siarki VI, po czym powstający SO3 połączyć z wodą. Oblicz całkowitą masę tlenu potrzebną do spalenia siarki, a następnie tlenku siarki IV, jeśli powstało 70 g kwasu siarkowego VI.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T14:38:45+01:00
Równania reakcji:
I. S + O2 -> SO2
II. 2SO2 + O2 -> 2SO3
III. SO3 + H2O -> H2SO4

80u--------------98u
SO3 + H2O -> H2SO4
x-----------------70g

x = 80u * 70g / 98u =~ 57,14g

128u---32u----160u
2SO2 + O2 -> 2SO3
y--------z------57,14g

z = 32u * 57,14g / 160u =~ 11,43g
y = 128u * 57,14g / 160u =~ 45,71g

----32u---64u
S + O2 -> SO2
-----q-----45,71g
q = 32u * 45,71g / 64u =~ 22,86g

ODP: Ilość tlen potrzebna do spalenia siarki to 22,86g, a do utlenienia SO2 - 11,43g.
3 5 3