Na mały tłok podnośnika hydraulicznego o powierzchni 8 cm działa siła 1,2 kN.
Ile wynosi masa ciała, które podnosi duży tłok podnośnika o powierzchni 40 cm kwadratowych ? Na jaką wysokość zostanie podniesione to ciało, jeżeli mały tłok przesunął się o 35 cm?

1

Odpowiedzi

2010-02-12T00:57:48+01:00
Witaj
dane: Sm=8cm2, Fm=1,2kN, hm=35cm,
Sd=40cm2,
szukane: Fd, hd

ponieważ zgodnie z prawem Pascala ciśnienie jest jednakowo przekazywane
we wszystkich kierunkach więc jest takie samo dla dużego i małego tłoka.
p1=p2=p= Fd/Sd = Fm/Sm
Fd = Sd*Fm/Sm = 40cm2*1,2kN/8cm2 = 6 kN

ponieważ praca włożona Wm = Wd praca odebrana a Wm = Fm*hm oraz
Wd = Fd*hd więc jest Fm*hm =Fd*hd czyli
hd = Fm*hm/Fd = 1,2kN*35cm/6kN = 7cm

pozdrawiam
4 3 4