Odpowiedzi

2010-02-11T21:17:07+01:00
Czasu Past Simple używamy do opisywania :
- czynności codziennych np. I leave work at 5 o'clock .
- czynnośći powtażających się
- przyzwyczajeń np. He usully goes swimming on Sundays
- stanów trwałych
- praw natury np. Water boils at 100


Present Countinus charakterystyczne słowka :
- now
- ot the moment
- at present
- these days today
- tomorrow
1 1 1