Odpowiedzi

2010-02-11T21:11:10+01:00
Manifest lipcowy, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) ogłoszona po raz pierwszy w Polsce, w Chełmie, 22 lipca 1944. Manifest zredagowany został w Moskwie, gdzie dzień przed jego polskim ogłoszeniem powołano do życia PKWN, a moskiewska rozgłośnia radiowa jako pierwsza podała treść manifestu.

Dokument programowy PKWN stwierdzał, że jedynym źródłem władzy w Polsce jest tworząca tymczasowy parlament Krajowa Rada Narodowa, sam PKWN miał być natomiast tymczasowym rządem.

Manifest lipcowy odmawiał rządowi na emigracji prawa reprezentowania narodu i państwa polskiego. W dziedzinie polityki zagranicznej wskazywał na konieczność ścisłego sojuszu z ZSRR. Zapowiadał odbudowę kraju, przeprowadzenie reformy rolnej i nacjonalizację w gospodarce. Wzywał Polaków do walki z okupantem. Wydanie Manifestu lipcowego faktycznie oznaczało, odbywające się z inicjatywy i przy pomocy ZSRR, przejęcie władzy w Polsce przez komunistów.