Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T03:15:58+01:00
Przemiany energii mechanicznej,to przemiany energii potencjalnej
Ep w energię kinetyczną Ek.
Ciało umieszczone na równi pochyłej posiada energię potencjalną Ep=m*g*h,gdzie ;m-masa ciała,g-przyspieszenie grawitacyjne(g=10[m/s2],h-wysokość równi.Ciał zsuwając się z równi zamienia się w energię kinetyczną Ek i jest w stanie wykonać pracę W:
Ep=Ek+W;
Ep=m*g*h,
Ek=(m*V2)/2;
W=Fs*s;Fs-siła zsuwająca(sprawiająca ruch);
Fs=m*g*sin(alfa);alfa, kąt nachylenia równi do płaszczyzny podstawy.
F=Fs - T;F-siła niezrównoważona,T=siłą tarcia poślizgowego lub toczenia(toczne;
F=m*a;T=m*g*f-współczynnik tarcia.
Związek pomiędzy siłąmi:
F=Fs -T;
m*a=m*g*sin(alfa) -m*g*f,to
a=g(sin - f),bardzo istotny wzór.Cześć!zbigniew3.
4 5 4