W windzie poruszającej się do góry z przyspieszeniem a=2m/s² znajdowała się równia pochyła o kącie nachylenia α= 45 stopni. Oblicz przyspieszenie ciała względem windy, jeżeli współczynnik tarcia ciała o równię f=0,15. Z jakim przyspieszeniem poruszałoby się ciało, gdyby winda była nieruchoma?

Proszę o pomoc!:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T23:06:33+01:00
Witaj

1/ Winda nieruchoma lub poruszająca się r.jednostajnym
ciało zsuwa się z równi z przysp. a pod wpływem wypadkowej siły Fw=ma' -
wypadkowej dwu sił: ściągającej siły F=mgsina /składowej ciężaru Q=mg
równoległej do równi/ oraz przeciwnie skierowanej do niej/ a więc również do kier.ruchu/ siły tarcia T=mgfcosa.

ma'=mgsina - mgfcosa czyli a'=g[sina - fcosa]=10m/s2[sin45*-0,1*cos458]
a'=10m/s2[0,707 - 0,1*0,707]=10*0,707*0,9m/s2=6,4m/s2

2/ Winda z przysp. a w górę
Na ciało działa wtedy dodatkowo przysp. bezwł. a skier. przeciwnie czyli
w dół czyli dodaje się do g i przysp. wypadkowe jest g+a i wtedy

a"=[g+a][sina-fcosa]=12m/s2*0,707*0,9 = 7,6m/s2
pozdrawiam
czarnadziura