Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T00:01:54+01:00
Miasto otoczono murem obronnym. Pompeje posiadały system kanalizacyjny poprowadzony wzdłuż ulic. Woda do fontann ulicznych, term i bogatszych domów dostarczana była akweduktem. Wszystkie budynki mieszkalne posiadały także zbiorniki gromadzące deszczówkę. Przy głównych ulicach usytuowano zajazdy i gospody. Przy ulicach znajdowały się domy mieszkalne z atrium i perystylem.Liczne sklepy, warsztaty, teatr, forum z bazyliką, kurią i świątyniami, trzy palestry i termy, amfiteatr z koszarami gladiatorów i wiele innych obiektów.


Typowe budowle:
-Forum w Pompejach
-Macellum – wejście do sklepów od strony Forum
-Bazylika
-Świątynia Apollina
-Nimfeum
-Akwedukty
-Drogi
-Comitium – niewielki budynek, w którym przeprowadzano wybory
-Budynek Eumachii – budowla ufundowana przez kapłankę Eumachię
-Świątynia Wespazjana
-Świątynia Larów – zbudowana została po trzęsieniu ziemi.
-Termy
-Teatr Wielki – zbudowano w III w. p.n.e. wykorzystując naturalne zagłębienie terenu. Widownia mieszcząca 5000 widzów podzielona była na pięć sektorów.
-Amfiteatr – zbudowany został z 80 p.n.e., mógł pomieścić 20000 widzów.
-Domy mieszkalne


Proszę bardzooo:)
Liczę na naj:)
12 4 12