Odpowiedzi

2010-02-11T23:14:00+01:00
Bolesław Bierut został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 lutego 1947 przez Sejm Ustawodawczy (ukonstytuowany w wyniku sfałszowanych wyborów), na mocy art. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dn. 22 lipca 1952 – Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1952 r. Nr 33, poz. 233).