Odpowiedzi

2009-10-13T20:20:33+02:00
Państwo unitarne :

- organy lokalne podporządkowane są organom centralnym i nie mają żadnej politycznej samodzielności ;

- jednolity system prawa, jednolite obywatelstwo, jednorodny system organów sądowych, prawodawczych i wykonawczych.

Federacja:

- korzystają z samodzielności państwa ;
- mogą mieć własny system prawny i sądowy ;
- nie mają prawa pełnego uczestnictwa w stosunkach międzynardowych ;
- mogą przyjść własną konstytucję i uchwalić ustawy obowiązujące na własnym terytorium .

Konfederacja:

- powołują wspólny organ w formie zgromadzenia narodowego, w którym wszyscy mają jeden głos ;

- mają określone kompetencje i własny system organów prawodawczych, wykonawczych i sądowniczych ;

- pozostają państwami suwerennymi i utrzymują swoją osobowość międzynarodową ;

- nie ograniczając suwerenności poszczególnych państw funkcje decydują się wykonać wspólnie.
3 5 3