Dobierz współczynniki w równaniach reakcji. Wskaż równania reakcji syntezy, analizy i wymiany
B + C → B₄C
Sb + S → Sb₂S₃
Cl₂ + O→ Cl₂ + O₂
Fe₂O₃ + C → Fe + CO₂

HgO → Hg + O₂
AuCl → Au + Cl₂
ClO₂→ Cl + O₂
Cu + S → Cu₂S
N₂O → N₂ + O₂

3

Odpowiedzi

2009-10-11T20:13:28+02:00
4 B + C → B₄C (synteza)
2 Sb + 3 S → Sb₂S₃ (synteza)
2 Cl₂O→ 2 Cl₂ + O₂ (analiza)
2 Fe₂O₃ + 3 C → 4 Fe + 3 CO₂ (wymiana)

2 HgO → 2 Hg + O₂ (analiza)
2 AuCl → 2 Au + Cl₂ (analiza)
2 ClO₂→ Cl₂ + 2 O₂ (analiza)
2 Cu + S → Cu₂S (synteza)
2 N₂O → 2 N₂ + O₂ (analiza)
3 3 3
2009-10-11T20:14:16+02:00
4 B + C → B₄C syntezy
2 Sb + 3 S → Sb₂S₃ syntezy
Cl₂ + 2 O→ Cl₂ + O₂ syntezy
2Fe₂O₃ + 3C → 4 Fe + 3CO₂ wymiany

2 HgO → 2 Hg + O₂ analizy
2 AuCl → 2 Au + Cl₂ analizy
ClO₂→ Cl + O₂ analizy
2Cu + S → Cu₂S syntezy
2N₂O → 2N₂ + O₂ analizy
2 3 2
2009-10-11T20:16:17+02:00
4B+C-->B4C
2Sb+3S-->Sb2S3
Cl2+2O-->Cl2+O2
2Fe2O3+3C-->2Fe+3CO2

2HgO-->2Hg+O2
2AuCl-->2Au+Cl2
ClO2-->Cl+O2
2Cu+S-->Cu2S
2N2O-->2N2+O2
1 1 1