Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T08:50:08+01:00
A) 1,2²+0,8²=x²
1,44+0,64=2,08
b)4²+2²=x²
16+4=x²
x²=20
x=2√5
d)5²+b²=20²
25+b²=400
b²=400-25
b²=375
e)a²+1,2²=4²
a²+1,44=16
a²2=16-1,44
a²=14,56
w przykladzie a d e oblicz sobei pierwiastek
3 1 3