Przeczytaj opis doświadczenia i obserwacje.Sformułuj wniosek.Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu bromowodorowego.

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym.Następnie zamknięto probówkę korkiem i ostrożnie nią wstrząśnięto.


Obserwacje:Oranż metylowy zabarwia sie na czerwono.

Wniosek:???

Równanie reakcji:????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:41:01+01:00
Bromowodór-jest gazem,który doskonale rozpuszcza się w wodzie,tworząc kwas bromowodorowy,który barwi oranż metylu na kolor czerwony.
Równanie reakcji:
H2+Br2=2HBr-bromowodór;
HBr(g)w H2O,powstaje HBr(c)-kwas bromowodorowy.
Oranż metylu barwi się w roztworach kwasów na kolor czerwony!
98 2 98