Z miasta A do B jedzie samochód ze stałą prędk. v1= 80 km/h. Natychmiast po dojechaniu zawraca i jedzie do miasta A z prędkością v2= 100 km/h. Jaka jest średnia prędkość na trasie ABA? Podpowiedź: powinno wyjść w przybliż. 88,9 km/h.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T09:48:41+02:00
V₁ = 80 km/h prędkość samochodu z A do B
V₂ = 100 km/h prędkość samochodu z B do A
s₁ = s - droga z A do B
s₂ = s - droga z B do A
t₁ - czas przejazdu z A do B
t₂ - czas przejazdu z B d A


Vśr = ?

Obliczam drogę z A do B korzystając ze wzoru na prędkość V = s:t

s₁ = V₁ x t₁
s = 80 x t₁

s₂ = V₂ x t₂
s = 100 x t₂
porównuję oba równania :
80 x t₁ = 100 x t₂
t₁ = 100/80 x t₂
t₁ = 1,25 t₂


obliczam Vśr
Vśr = ( s +s) : ( t₁+ t₂ )
Vśr = 2 s : ( 1,25 t₂ + t₂ )
Vśr = 2s : 2,25 t₂
V śr = 8/9 s/t₂
Korzystam z danych s/t₂ = V₂ = 100 km/h

więc Vśr = 8/9 x 100 km/h
Vśr = 88,(8 ) km/h
Vśr = ok. 88,9 km/h

odp. Średnia prędkość samochodu na trasie ABA wynosi ok. 88,9 km.h
1 5 1