Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T21:46:15+01:00
1. Cezaropapizm to tendencja nazywana też cezaryzmem, prowadząca do przypisywania państwu zwierzchności nad Kościołem, w tym także w materii teologicznej. Przeciwstawia się systemowi teokracji, charakterystycznemu np. dla starożytnego Rzymu. W ciągu wieków następowały po sobie różne modele cezaropapizmu, m.in.:

* bizantyjski, w którym cesarze byli stawiani na równi z apostołami
* "święte cesarstwo rzymskie"
* współczesne modele Kościołów narodowych

2. Otton III próbował odciąć się od polityki swoich poprzedników, ojca i dziada, prowadził działania skierowane ku dyplomacji i rozwojowi gospodarczo-społecznego państwa, niż grabieżczych, wojennych planów Ottona I i II. Wzorował się na Karolu Wielkim i jego koncepcji zjednoczenia (podbicia) Europy (duży wpływ miała też wizja odnowienia cesarstwa rzymskiego), z tym, że koncepcja Ottona opierała się na działaniach pokojowych (zjazd z Gnieźnie). Miał zdecydowanie łagodniejszy stosunek do papiestwa, które jego poprzednicy uważali za własność prywatną, to samo tyczy się kontaktów z sąsiadami, w tym z Polską. Idea cesarstwa polegała właśnie na zjednoczeniu Europy i podzieleniu jej na 4 równouprawnione części: Włoch, Francji, Niemien i Słowiańszczyzny (łać. Roma, Galia Germania, Sclavia), z własnymi królami, wobec których cesarz występowałby w roli mediatora.

3. Dokonania Karola Wielkiego -rozszerzenie granic krolestwa -zlikwidowanie urzedu majordoma umocnienie swojej władzy -ujednolicenie systemu miar i wag - rozwój handlu z północą i wschodem - wprowadzenie reformy monetarnej -wprowadzenie reformy administracyjnej -wprowadzenie reformy szkolnictwa
2010-02-11T21:47:51+01:00
2. Moim zdaniem Otton III wzorował się na swoim poprzedniku, lecz idee państwa Rzymskiego zaczerpnął od Starożytnego Rzymu. W swoich planach miał podbicie słowian, franków, germanów, anglosasów i innych narodów nalerzących do Cesarstwa Rzymskiego. Wzorem mógł byc Juliusz Cezar, Oktawian August itp.
1. To tendencja prowadząca do przypisywania państwu zwierzchności nad Kościołem, w tym także w materii teologicznej. Przeciwstawia się systemowi teokracji.
3.
-rozszerzenie granic krolestwa
-zlikwidowanie urzedu majordoma umocnienie swojej władzy
-ujednolicenie systemu miar i wag
-rozwój handlu z północą i wschodem
-wprowadzenie reformy monetarnej
-wprowadzenie reformy administracyjnej
-wprowadzenie reformy szkolnictwa
2010-02-11T21:54:04+01:00
1Cezaropapizm to:tendencja nazywana też cezaryzmem, prowadząca do przypisywania państwu zwierzchności nad Kościołem, w tym także w materii teologicznej. Przeciwstawia się systemowi teokracji.W ciągu wieków następowały po sobie różne modele cezaropapizmu, m.in.:

- bizantyjski, w którym cesarze byli stawiani na równi z apostołami
- "święte cesarstwo rzymskie"
- współczesne modele Kościołów narodowych
- carska Rosja

3Wypisz reformy, które przeprowadził Karol Wielki
rozszerzenie granic krolestwa
-zlikwidowanie urzedu majordoma
-umocnienie swojej władzy
-ujednolicenie systemu miar i wag
- rozwój handlu z północą i wschodem
- wprowadzenie reformy monetarnej
-wprowadzenie reformy administracyjnej
-wprowadzenie reformy szkolnictwa

2Na Którym z władców wzorował sie Otton III? Na czym polegała idea cesarstwa,ktora rozwinał.

http://www.sciaga.pl/tekst/16786-17-otton_iii