Odpowiedzi

2010-02-11T21:59:08+01:00
Jaś Kowalski
ul. Kwiatowa 2
Warszawa

Do Dyrektora Szkoły Podstwowej
im........ w Warszawie ul............


Zwracam się z prosbą, o przyznanie mi darmowych obiadów w stołówce naszej szkoly.
Prośbe swą motywuję tym, że dochód w mojej rodzinie nie przekracza 317zł na osobę.
Chciałbym skorzystac z pomocy socjalnej udzielanej uczniom
z rodzin o niskich dochodach.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Jaś Kowalski
13 3 13