Oblicz.1
a) ½ × [(-1)⁸+(-1)⁸] tu wszedzie są ułamki
b)(-3¹/₃)³ ×0.3⁴ -(¹/₂)³ × (1¹/₃)²
c)(1¹/₃)³ × (-3³/₄)² ÷3-(¹/₃)²

Oblicz.2
2₂³,(-1)₃²,5⁴⁰, tu potęga potegi

Zapisz w postaci jednej potęgi.3
a)25x5³x5⁰,
Zapisz w postaci jednej potęgi.4
a)2⁷+2⁷
b)5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰
Każda z podanych liczb przedstaw w postaci potegi o podstawie 2,3 lub 5
64³,27⁵,32⁵,9⁹,25¹¹,125⁷,16⁹
Wykonaj potęgowanie.6
(3ab²)³
Wykonaj potęgowanie.7
a)(1³/₄)⁶ x (²/₇)⁶
b)(0.8)⁴÷(2²/₃)⁴
Oblicz.8
a)2⁷ x 3⁷÷6⁵
b)(1¹/₂)³ ÷(2¹/₄)³ x 3³
Oblicz.
a)(¹/₅)⁻¹+(¹/₅)⁻²
b)(¹/₃ -¹/₂)⁻¹

1

Odpowiedzi

2010-02-12T01:26:08+01:00
Oblicz.1
a) ½ × [(-1)⁸+(-1)⁸] tu wszedzie są ułamki
1/2*( 1 + 1) =
= (1/2)*2 = 1

b)(-3¹/₃)³ ×0.3⁴ -(¹/₂)³ × (1¹/₃)² =
= (-10/3)³* (3/10)⁴ - (1/8)*(4/3)²=
= (-1000/27)*(81/1000) - (1/8)*(16/9)=
= (-3) - 2/9 = -3 i 2/9

c)(1¹/₃)³ × (-3³/₄)² ÷3-(¹/₃)²=
= (4/3)³ *(-15/4)² : 3 - (1/9) =
= (64/27)*(-225/16) :3 -(1/9) =
= (-100/3):3 -1/9 =
= (-100/3)*1/3 -1/9=
= (-100/9) -1/9 =
= (-101/9)=
= - 11 i 2/9

Oblicz.2
2₂³,(-1)₃²,5⁴⁰, tu potęga potegi
(2²)³ = 2⁶ = 64
[(-1)³]² = (-1)⁶ = 1
(5⁴)⁰ = 5⁰ = 1

Zapisz w postaci jednej potęgi.3
a)25x5³x5⁰=
= 5²* 5³ *5⁰ =
= 5⁵
Zapisz w postaci jednej potęgi.4
a)2⁷+2⁷=
= 2⁷( 1 + 1) =
= 2⁷*2 =
= 2⁸
b)5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰+5¹⁰
= 5*5¹⁰ =
= 5¹¹
Każda z podanych liczb przedstaw w postaci potegi o podstawie 2,3 lub 5
64³ = (2⁶)³ = 2¹⁸
27⁵ = (3³)⁵ = 3¹⁵
32⁵ =( 2⁵)⁵ = 2²⁵
9⁹ = (3²)⁹ = 3¹⁸
25¹¹=( 5²)¹¹ = 5²²
125⁷ = (5³)⁷ = 5²¹
16⁹ = (2⁴ )⁹= 2³⁶

Wykonaj potęgowanie.6
(3ab²)³=
= 27a³b⁶

Wykonaj potęgowanie.7
a)(1³/₄)⁶ x (²/₇)⁶=
= (7/4)⁶ * (2/7)⁶ =
= (7/4*2/7)⁶=
= (1/2)⁶=
= 1/64

b)(0.8)⁴÷(2²/₃)⁴=
= (4/5)⁴ : (8/3)⁴ =
= [(4/5 ):(8/3) ]⁴=
= (4/5*3/8)⁴ =
= (3/10)⁴ =
= 81/10000

Oblicz.8
a)2⁷ x 3⁷÷6⁵=
= (2*3)⁷ : 6⁵=
= 6⁷ : 6⁵=
= 6² =
=36

b)(1¹/₂)³ ÷(2¹/₄)³ x 3³=
= (3/2)³ : (9/4)³ *3³ =
= [ (3/2)*(4/9)]³ * 3³ =
= (2/3)³ *3³=
= 2³=
= 8

Oblicz.
a)(¹/₅)⁻¹+(¹/₅)⁻² =
= ( 1/5)⁻¹ + ( 1/5)⁻² =
= 5 + 5² =
= 5 + 25 =
= 30
b)(¹/₃ -¹/₂)⁻¹ =
= ( 2/6 - 3/6)⁻¹ =
= (-1/6)⁻¹=
= (-6)¹=
= -6