Odpowiedzi

2010-02-11T21:54:24+01:00
Ciśnienie to iloraz siły i powierzchni, na jaką ta siła działa:
p = F/s
Powierzchnia podstawy walca to koło, zatem:
p = (mg) / (πr²) = (2kg × 9,81m/s²) / (3,14 × (4cm)² ) =
= (2kg × 9,81m/s²) / (3,14 × (0,04m)² ) = 3905,25 Pa

Odp. Ciśnienie jakie odważnik wywiera na dno wynosi 3905,25 Pa.
1 5 1