1) Przekroj osiowy stozka jest trojkatem rownobocznym o polu rownym 16pierwiastek z 3 cm(kwadratowego). Obl. objetosc tego stozka.

2) Pole pdstawy stozka jest rowne 27pi cm(kwadratowych), a jego objetosc 27pi cm (kwadratowych). Wyznacz kat miedzy tworzaca stozka a jego podstawa

1

Odpowiedzi

2010-02-11T22:45:26+01:00
Zad.1]
pole=a²√3:4=16√3cm² /:√3
a²=64
a=8cm
czyli:
l=8cm
r=½a=4cm
h=a√3:2=8√3:2=4√3cm

v=⅓πr²h=⅓π×4²×4√3=⁶⁴/₃ √3π cm³=21⅓√3πcm³
zad.2]
πr²=27π/:π
r²=27
r=3√3

v=⅓×27πh=27π/:π
9h=27
h=27:9
h=3

kąt α obliczam z ctg

ctg α=3√3:3
ctg α=√3
taka wartość ctg jest dla 30⁰, czyli kąt miedzy tworzącą a podstawą=30⁰