Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T04:14:02+01:00
Podaj wzory grupowe związków
1,2-dichloropropan CH2Cl-CHCl-CH3
2-jodo - 2-metylopropan CH3-C(CH3)(I)-CH3
2,2-dimetylopentan CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3
1,1,1,3-tetrachloropropen CCl3-CH=CCl
3-chloro-2-metylkohek-1-en CH2=CCH3-CHCl-CH2-CH2-CH3
2,3-dibromobut-1-en CH2=CBr-CHBr-CH3
3-bromobut-1-yn HC≡C-CHBr-CH3
2-chloro-2-metylohept-3-yn H3C-CCH3Cl-C≡C-CH2-CH2-CH3
3 5 3