POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!! PILNE na jutro muszę to mieć

Schody ruchome podnoszą stojącego na nich pasażera w ciągu 2 min. Po nieczynnych schodach pasażer wchodzi w ciągu 6 min. Ile czasu pasażer będzie wchodził po czynnych schodach?

Samochód jadący z miasta A do odległego o 100 km miasta B przebywa pierwszy odcinek drogi s1 = 40 km ze średnią szybkością v =80 km/h , a drugi odcinek drogi s2 = 60 km z szybkością średnią v2 =60 km/h . Oblicz średnią szybkość samochodu na całej trasie. Sporządź wykres zależności v(t) i s(t).

1

Odpowiedzi

2009-10-11T20:46:07+02:00
S=(v₁+v₂)t
v₁ prędkość schodów
v₂- prędkość pasażera
v₂=s/t₂
v₁=s/t₁
s=(s/t₁+s/t₂)t
s=s(1/t₁+1/t₂)t s skracamy
1=(1/t₁+1/t₂)t
1=(t₁+t₂/t₁×t₂)t
t=t₁×t₂/t₁+t₂
t=1,5min
zad.2
v=s/t
t=t₁+t₂
t₁=s₁/v₁
t₁=40/80=½h
t₂=60/60=1h
t=1,5h
v=100/1,5≈66,7km/h