Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T22:49:12+01:00
A) (x+2)³=(x+2)(x+2)(x+2)=(x²+4x+4)(x+2)=
=x³+2x²+4x²+8x+4x+8=x³+6x²+12x+8
b) (x+3)³=(x+3)(x+3)(x+3)=(x²+6x+9)(x+3)
=x³+3x²+6x²+18x²+9x+27=
=x³+9x²+27x+27
c) (1-t)³=(1-t)(1-t)(1-t)=(1-2t-t²)(1-t)=1-t-2t+2t²-t²+t³=
=t³+3t²+3t+1
d) (2x+8)²=(2x+8)(2x+8)=4x²+16x+64
e) (6 - x¹⁷) (6 + x¹⁷)=36-x
f) (1/3 x⁵ + 2)² =(1/3 x⁵ + 2)(1/3 x⁵ + 2)=1/6x²⁵+2/3x⁵+4

Myślę, że wszystko jest dobrze

Liczę na naj :)☺