Zd 1 .Napisz zwroty o tym samym znaczeniu używając LESS lub LEAST w połączeniu z przymiotnikami z ramki .

difficult, expensive , modern, noisy , safe, tall, usual, warm

1. colder- ......................
2.most traditional-............
3.cheapest- .................
4. quietest -............
5. more unusual-.............
6. shorter-...................
7. easiest - .................
8. more dangerous -.................


zd 2
Spojż na tabele i napisz zdania porównując 3 miasta poniżej

City Warsaw Rio Rome

Age 1,100 yersOld 450 yearsOld 2,750 yearsOld

Population 1,6 million 6 million 2,7 million

Winter January-5^C July25^C January10^C

Summer July20^C January 31^C July30^CZd3 Zaznacz sylabę akcentowaną
Carnival Cosmopolitan Costume Exotic
Parade Region Spectacular

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T21:44:26+02:00
Less warm
least modern
least expensive
least noisy
less usual
less tall
least difficult
less safe
4 4 4
2009-10-11T21:46:05+02:00
Less -mniej (w stopniu niższym)
the least -najmniej (w stopniu najniższym)

1. colder- less warm
2.most traditional-least modern
3.cheapest- .least expensive
4. quietest -least noisy
5. more unusual- less usual
6. shorter- less tall
7. easiest - . least difficult
8. more dangerous - less safe
5 4 5